Information för dig som ska börja studera på Stenebyskolan Hösten 2021

Uppropet är den16 augusti och kommer att ske klassvis – utomhus.

Tider för de olika klasserna och karta över området – >>