Stenebyskolan

Fördjupningsåret innebär att du får möjlighet att driva längre material- och konceptbaserade projekt inom trä, metall och textil. Du arbetar med att utveckla din skissprocess på ett medvetet och undersökande sätt. Gemensamma kurser och workshops varvas med individuella projekt. Du får öva på att reflektera över ditt arbete i förhållande till omvärlden samt kommunicera och presentera process och resultat. 

För att bli antagen till Fördjupningsåret behöver du ha ett medvetet förhållningssätt till din skissprocess, samt ämnesspecifika kunskaper inom det område du vill fördjupa dig i.  

 Vi förbereder dig för studier på högskolenivå inom materialbaserad konst och design i Sverige och internationellt.   

 

Gemensamt för utbildningen

Samtliga inriktningar ger dig en stabil grund när du vill studera vidare i Sverige eller utomlands inom design, konst, arkitektur, form, mode, hantverk och konsthantverk. 

Undervisningen är i projektform och du tränar hantverksskicklighet, undersökande och gestaltningsförmåga.

Centralt i utbildningen är den kreativa processen där lekfullhet och risktagande har stor betydelse. Du utmanas till att se saker på nya sätt och att tänja på dina egna och materialens gränser. Du tränas i att kommunicera processen och presentera resultatet muntligt och visuellt samt lär dig att sätta in ditt arbete i ett samtids- och samhällsperspektiv. 

Dina lärare ger handledning och kontinuerlig respons på ditt arbete och under läsåret kommer även gästlärare och föreläsare som ger dig nya infallsvinklar i olika ämnen. I undervisningen ingår teckning, modellteckning, färg och formlära. Vi vill att du ska vidga din förståelse och träna ditt seende kring bild och form 

Du har tillgång till verkstäder, egen arbetsplats och skissutrymmen även efter lektionstid och på helger. 

 

Antagningssidan är öppen för andra antagningsomgången