Stenebyskolan

 

Fördjupningsåret innebär att du får möjlighet att driva längre material- och konceptbaserade projekt. Du arbetar med att utveckla din kreativa process på ett medvetet och undersökande sätt. Gemensamma kurser och workshops varvas med individuella projekt. Du får öva på att reflektera över ditt arbete i förhållande till omvärlden samt kommunicera och presentera process och resultat.

Förkunskaper inom det område du vill fördjupa dig i är ett antagningskrav.

Vi förbereder dig för fortsatta studier inom design, konst, arkitektur och konsthantverk över hela världen.  

 

Gemensamt för utbildningen

Samtliga inriktningar ger dig en stabil grund när du vill studera vidare i Sverige eller utomlands inom design, konst, arkitektur, form, mode, hantverk och konsthantverk. 

Undervisningen är i projektform och du tränar hantverksskicklighet, undersökande och gestaltningsförmåga.

Centralt i utbildningen är den kreativa processen där lekfullhet och risktagande har stor betydelse. Du utmanas till att se saker på nya sätt och att tänja på dina egna och materialens gränser. Du tränas i att kommunicera processen och presentera resultatet muntligt och visuellt samt lär dig att sätta in ditt arbete i ett samtids- och samhällsperspektiv. 

Dina lärare ger handledning och kontinuerlig respons på ditt arbete och under läsåret kommer även gästlärare och föreläsare som ger dig nya infallsvinklar i olika ämnen. I undervisningen ingår teckning, modellteckning, färg och formlära. Vi vill att du ska vidga din förståelse och träna ditt seende kring bild och form 

Du har tillgång till verkstäder, egen arbetsplats och skissutrymmen även efter lektionstid och på helger. 

 

Ansökan till hösten 2022 öppnar 1 februari 2022