Stenebyskolan

1-år

Ett projektbaserat fördjupningsår som bygger på dina tidigare erfarenheter, till exempel 1 år högskoleförberedande utbildning inom Konst & Kultur, folkhögskola eller annan likvärdig utbildning.

Du arbetar med att utveckla din kreativa process på ett medvetet och undersökande sätt. Varje student formulerar tillsammans med lärare sitt eget syfte och sammanhang inom trä, metall eller textil.

Målet är att du självständigt och medvetet driver och kommunicerar dina projekt samtidigt som ditt personliga förhållningssätt till konst, hantverk och design fördjupas och integreras i ditt arbete.

 

Undervisningen bedrivs i projektform där undersökande, hantverksskicklighet och gestaltningsförmåga tränas. Centralt i utbildningen är den kreativa processen som genomsyras av lekfullhet och risktagande. Studenterna utmanas till nya förhållningssätt och att tänja på sina egna och materialets gränser. Arbetet relateras till samtid och samhälle och de studerande tränas i att framföra och motivera personliga insikter i estetik, etik och miljö.

För behörighet krävs förkunskaper i teknik och material inom det område du vill fördjupa dig i samt konstnärlig gestaltningsförmåga. Förkunskaperna bör motsvara kurs 1 och kurs 2 av Stenebyskolans övriga inriktningar. För behörighet krävs också ämnesspecifika förkunskaper för det material du vill fördjupa dig i.

Studenter på utbildningen arbetar medvetet, självständigt och i grupp, med en undersökande och lösningsfokuserad inställning till form, funktion, teknik och material. Kommunikation och presentation av resultat och process, muntligt och visuellt, ger stora fördelar inför vidare studier. Vi förbereder dig för fortsatta studier inom design, konst, arkitektur, form, mode och konsthantverk över hela världen.

Handledning ges av engagerade lärare i form av kontinuerlig respons på arbetet. Under läsåret bidrar gästlärare och föreläsare med spetskompetens och nya infallsvinklar. Konstnärlig undervisning ingår med fördjupning inom kroki, färg- och formlära, måleri och skulptur. Syftet är att vidga förståelsen för begrepp kring bild och bildbygge och att träna seendet. Uppgifterna ger gränsöverskridande utmaningar som är relevanta för vald inriktning.

Verkstäder med egen arbetsplats och skissutrymmen står till förfogande även efter lektionstid och under helger.

Ansökan är nu öppen till 15 april 2020.