Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Stiftelsen Stenebyskolan (fortsättningsvis: Stenebyskolan), 862000-6570, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur samlas personuppgifter in?

Stenebyskolan samlar in personuppgifter som du lämnar när du exempelvis kontaktar oss via e-post eller sociala medier, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, söker våra utbildningar/kurser, söker arbete hos oss eller i övrigt använder våra tjänster.

Vilka uppgifter behandlas?

Stenebyskolan behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss.
Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, bild, IP-adress, CV och personligt brev.

Varför behandlar Stenebyskolan uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Stenebyskolan för bland annat följande ändamål:

 • för att hantera ansökningar till Stenebyskolans kurser och utbildningar,
 • för att hantera arbetsansökningar,
 • för att kunna föra statistik om hur våra tjänster och kanaler används av dig som användare,
 • för att skicka nyhetsbrev,
 • för att kunna följa upp, kommunicera och administrera, genomförande och uppföljning av utbildning, schemaläggning, betygshantering, LIA, kursutvärderingar, dokumentation, kursplanering mm

När har Stenebyskolan rätt att behandla dina personuppgifter

Stenebyskolan har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Stenebyskolan kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras av Stenebyskolan och våra personuppgiftsbiträden. Vi har underleverantörer inom exempelvis IT, marknadsföring och frakt/transport. Dessa leverantörer hanterar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att våra egna IT-system finns inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Hur länge sparar Stenebyskolan dina personuppgifter?

Stenebyskolan sparar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att vi ska uppfylla ändamålet med behandlingen i varje enskilt fall.

Om du slutat använda dig av våra tjänster gallrar vi därför dina personuppgifter senast ett år efter att du senast använde dig av våra tjänster. Om du begär att dina uppgifter raderas tidigare än så tar vi dock bort uppgifterna så snart vi kan.

Vad har du för rättigheter?

Rätt till tillgång (Registerutdrag). Information om vilka uppgifter Stenebyskolan har registrerade kan lämnas ut till den det berör efter en skriftlig ansökan. Kontakta oss på dataskydd@steneby.se för mer information. En fråga om att få tillgång till personuppgifter kan komma att kompletteras med flera uppgifter för att hanteringen ska vara effektiv och för att säkra att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Om uppgifterna Stenebyskolan har är felaktiga kan begäran om rättning göras. I det fall de är ofullständiga kan begäran om komplettering av uppgifterna göras.

Rätt till begränsning. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till radering. Du har rätt att få sina uppgifter raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Begäran kan nekas om det finns skyldighet enligt lag som kan hindra från att direkt ta bort personuppgifterna. Det handlar i första hand om uppgifter som behöver sparas för bokföringsändamål.
(myndighetsutövning gällande sparande av utbildningsinformation)

Hur skyddas dina uppgifter?

Stenebyskolan arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.

Cookies
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
  Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies, t.ex localStorage eller session Storage).

Kan du själv styra användningen av cookies?

Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa saker på webben kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Uppdatering av policy

Stenebyskolan gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.

Kontaktinformation

Har du frågor eller funderingar kring vår behandling av personuppgifter? Kontakta oss.

Stenebyskolan
Hemslöjdsvägen 1
666 95 Dals Långed
dataskydd@steneby.se

Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 5 oktober 2018.

Ansökan är öppen för andra antagningsomgången inför höstterminen 2024  (sena ansökningar) Läs mer