Aktuell

Soft Wood – Emma Dahlqvist

19.01-05.03.2023

’Soft Wood ’ är en utställning om björknäverns möjligheter. Konstnären Emma Dahlqvist arbetar med att kombinera björknäver med digitala tekniker och experimentella metoder. Hon intresserar sig för att mixa de konventionella metoderna att bearbeta nävern på, som ofta är djupt rotad i en slöjdtradition, med nya tekniker för att på så vis vidga upplevelsen av och kvalitéerna hos materialet.

Läs mer om utställningen här.

Adress: Enetsvägen 1, 666 95, Dals Långed

Öppettider: tisdag 11 -16, onsdag 11 – 18, torsdag 11 – 14, lördag & söndag 11 – 14