Stenebyskolan

 

Du lär dig använda handverktyg och maskiner samt att arbeta undersökande i hela processer som leder till färdiga objekt. Vi börjar från grunden med både material, hantverk och personligt uttryck. Inom varje projekt finns utrymme för din egen inriktning. Under två år fördjupar du din kreativa process och ditt förhållningssätt till material och hantverk. 
Genom möbler undersöker du relationen till människa och rum  i vår samtid och för vår framtid!  

 

Om du har utbildning motsvarande vårt första år så är du behörig att söka in till år 2.

Studerande läser vidare inom möbelsnickeri, restaurering, möbeldesign, konst, inredningsarkitektur eller arkitektur

 

1-2 årig utbildning

Gemensamt för utbildningen: 

Samtliga inriktningar ger dig en stabil grund när du vill studera vidare i Sverige eller utomlands inom design, konst, arkitektur, form, mode, hantverk och konsthantverk. 

Undervisningen är i projektform och du tränar hantverksskicklighet, undersökande och gestaltningsförmåga.

Centralt i utbildningen är den kreativa processen där lekfullhet och risktagande har stor betydelse. Du utmanas till att se saker på nya sätt och att tänja på dina egna och materialens gränser. Du tränas i att kommunicera processen och presentera resultatet muntligt och visuellt samt lär dig att sätta in ditt arbete i ett samtids- och samhällsperspektiv. 

Dina lärare ger handledning och kontinuerlig respons på ditt arbete och under läsåret kommer även gästlärare och föreläsare som ger dig nya infallsvinklar i olika ämnen. I undervisningen ingår teckning, modellteckning, färg och formlära. Vi vill att du ska vidga din förståelse och träna ditt seende kring bild och form 

Du har tillgång till verkstäder, egen arbetsplats och skissutrymmen även efter lektionstid och på helger.

Antagningssidan är öppen för andra antagningsomgången

Följ oss på Instagram