Stenebyskolan

2 år

De dalsländska trädens väg till din möbel!
Du lär dig arbeta med handverktyg och maskiner, att arbeta undersökande i hela processer som leder till färdiga objekt. Vi börjar från grunden med både material, hantverk och uttryck. Inom varje projekt finns utrymme för din egen inriktning. Du utvecklar och fördjupar ditt personliga förhållningssätt till material, hantverk och hållbarhet, möbler i relation till människa och rum i vår samtid.
Studenter läser vidare inom möbelsnickeri, restaurering, möbeldesign, inredningsarkitektur eller arkitektur

 

Undervisningen bedrivs i projektform där undersökande, hantverksskicklighet och gestaltningsförmåga tränas. Centralt i utbildningen är den kreativa processen som genomsyras av lekfullhet och risktagande. Studenterna utmanas till nya förhållningssätt och att tänja på sina egna och materialets gränser. Arbetet relateras till samtid och samhälle och de studerande tränas i att framföra och motivera personliga insikter i estetik, etik och miljö.

Studenter på utbildningen arbetar medvetet, självständigt och i grupp, med en undersökande och lösningsfokuserad inställning till form, funktion, teknik och material. Kommunikation och presentation av resultat och process, muntligt och visuellt, ger stora fördelar inför vidare studier. Vi förbereder dig för fortsatta studier inom design, konst, arkitektur, form, mode och konsthantverk över hela världen.

Handledning ges av engagerade lärare i form av kontinuerlig respons på arbetet. Under läsåret bidrar gästlärare och föreläsare med spetskompetens och nya infallsvinklar. Konstnärlig undervisning ingår med fördjupning inom kroki, färg- och formlära, måleri och skulptur. Syftet är att vidga förståelsen för begrepp kring bild och bildbygge och att träna seendet. Uppgifterna ger gränsöverskridande utmaningar som är relevanta för vald inriktning.

Verkstäder med egen arbetsplats och skissutrymmen står till förfogande även efter lektionstid och under helger.

Ansökan till  nästa läsår öppnar 1 februari 2021