Stenebyskolan

En 1-årig inriktning som kombineras till en 2-årig utbildning tillsammans med inriktningarna Textil: Konst och Design, Kläder, Skinn – Textil: Accessoarer och Kläder eller Fördjupningsår.

Vi jobbar ofta i korta projekt med fokus på individens utveckling. Varje uppgift kan du rikta mot ditt intresseområde såsom modedesign, textildesign, textil konst, grafisk design eller inredning. Du tränas i att utveckla dina idéer och ditt uttryck på papper och digitalt. Vägen, själva processen, är målet. Studenter läser vidare inom konst och design eller mer specifikt inom det textila området.

Undervisningen bedrivs i projektform där undersökande, hantverksskicklighet och gestaltningsförmåga tränas. Centralt i utbildningen är den kreativa processen som genomsyras av lekfullhet och risktagande. Studenterna utmanas till nya förhållningssätt och att tänja på sina egna och materialets gränser. Arbetet relateras till samtid och samhälle och de studerande tränas i att framföra och motivera personliga insikter i estetik, etik och miljö.

Studenter på utbildningen arbetar medvetet, självständigt och i grupp, med en undersökande och lösningsfokuserad inställning till form, funktion, teknik och material. Kommunikation och presentation av resultat och process, muntligt och visuellt, ger stora fördelar inför vidare studier. Vi förbereder dig för fortsatta studier inom design, konst, arkitektur, form, mode och konsthantverk över hela världen.

Handledning ges av engagerade lärare i form av kontinuerlig respons på arbetet. Under läsåret bidrar gästlärare och föreläsare med spetskompetens och nya infallsvinklar. Konstnärlig undervisning ingår med fördjupning inom kroki, färg- och formlära, måleri och skulptur. Syftet är att vidga förståelsen för begrepp kring bild och bildbygge och att träna seendet. Uppgifterna ger gränsöverskridande utmaningar som är relevanta för vald inriktning.

Verkstäder med egen arbetsplats och skissutrymmen står till förfogande även efter lektionstid och under helger.

Under studietiden får studenterna tillgång till varsin laptop-dator med Adobeprogrammen.

Ansökan är nu öppen till 15 april 2020.