Stenebyskolan

Genom att kombinera kreativ process med material och teknik ges du möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att gå från idé till objekt. Undervisning i olika hantverkstekniker lär dig om metallernas egenskaper vilket i sin tur ökar din förståelse för andra materials karaktärsdrag. Processen handlar om att identifiera, problematisera och bearbeta frågeställningar. Dessa kan handla om hur du uppfattar och värderar din omgivning i såväl de stora som de små frågorna.

Våra studenter läser ofta vidare inom smyckekonst, design, konst, arkitektur och konsthantverk.En 2-årig utbildning

Gemensamt för utbildningen: 

Samtliga inriktningar ger dig en stabil grund när du vill studera vidare i Sverige eller utomlands inom design, konst, arkitektur, form, mode, hantverk och konsthantverk. 

Undervisningen är i projektform och du tränar hantverksteknik, undersökande och gestaltningsförmåga.

Centralt i utbildningen är den kreativa processen där lekfullhet och risktagande har stor betydelse. Du utmanas till att se saker på nya sätt och att tänja på dina egna och materialens gränser. Du tränas i att kommunicera processen och presentera resultatet muntligt och visuellt samt lär dig att sätta in ditt arbete i ett samtids- och samhällsperspektiv. 

Dina lärare ger handledning och kontinuerlig respons på ditt arbete och under läsåret kommer även gästlärare och föreläsare som ger dig nya infallsvinklar i olika ämnen. I undervisningen ingår teckning, modellteckning, färg och formlära. Vi vill att du ska vidga din förståelse och träna ditt seende kring bild och form 

Du har tillgång till verkstäder, egen arbetsplats och skissutrymmen även efter lektionstid och på helger.

Öppet för sena ansökningar