Stenebyskolan

På denna utbildning lär du dig grundläggande tekniker inom silversmide, järnsmide och metallbearbetning, med fokus på smycken och objekt.

Genom uppgifter där vi kombinerar den kreativa processen med verkstadsarbete, metalltekniker och materialkunskap ges du möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att gå från idé och skiss till färdiga objekt.

Undervisningen sker i våra fantastiskt välutrustade verkstäder där möjligheterna är många och ger dig en bra grund att stå på i vidare
studier.

Studenter läser vanligast vidare inom smycken eller konst, design och konsthantverk med inriktning på metall.

En 2-årig utbildning

Gemensamt för utbildningen: 

Samtliga inriktningar ger dig en stabil grund när du vill studera vidare i Sverige eller utomlands inom design, konst, arkitektur, form, mode, hantverk och konsthantverk. 

Undervisningen är i projektform och du tränar hantverksteknik, undersökande och gestaltningsförmåga.

Centralt i utbildningen är den kreativa processen där lekfullhet och risktagande har stor betydelse. Du utmanas till att se saker på nya sätt och att tänja på dina egna och materialens gränser. Du tränas i att kommunicera processen och presentera resultatet muntligt och visuellt samt lär dig att sätta in ditt arbete i ett samtids- och samhällsperspektiv. 

Dina lärare ger handledning och kontinuerlig respons på ditt arbete och under läsåret kommer även gästlärare och föreläsare som ger dig nya infallsvinklar i olika ämnen. I undervisningen ingår teckning, modellteckning, färg och formlära. Vi vill att du ska vidga din förståelse och träna ditt seende kring bild och form 

Du har tillgång till verkstäder, egen arbetsplats och skissutrymmen även efter lektionstid och på helger.

 

Antagningssidan är öppen för andra antagningsomgången