Silverplåten (English below)

Vernissage onsdag 12/10 16-20

Silverplåten är en utställning med nya verk skapade genom det nyinstiftade stipendiet Silverplåten som främjar samtida silversmide. Genom priset ger Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse en grupp unga och lovande konstnärer som är verksamma inom området metall och silversmide möjligheten att arbeta i det åtråvärda materialet. Stipendiaterna för 2022 är:

Beata Alfredsson Grahn – Daniel Freyne

Johannes Postlmayr – Simon Hallman

Veronica Södergren – Wictor Eldervik

De sex stipendiaterna har sina rötter vid tre skolor som utbildar silversmeder i Sverige: Konstfack i Stockholm, HDK-Valand i Steneby, tillhörande Göteborgs Universitet, samt Folkhögskolan i Leksand. Stipendiaterna från dessa skolor tilldelades vardera en silverplåt om ca 1 kg, med uppgift att skapa ett större objekt inom 1 år.

Läs mer om silverplåten och stipendiaterna – klicka här

www.silverplaten.se

Öppettider:

Onsdag 12/10 – kl.16-20

Torsdag, fredag 13-14/10 – kl.14-18

Lördag, söndag 15-16/10 – kl.11-14

Never let me go av Beata Grahn. Foto: Christian Habetzeder.

Silverplåten (Silver Sheets)

Opening wednesday 12/10 16-20

Silverplåten is an exhibition of new works created through a newly established scholarship which promotes contemporary silversmithing. Through this prize the Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Foundation gives a group of young and promising artists active in the field of metal and silversmithing the opportunity to work in this desirable material. The scholarship holders for 2022 are:

Beata Alfredsson Grahn – Daniel Freyne

Johannes Postlmayr – Simon Hallman

Veronica Södergren – Wictor Eldervik.

These recipients have their roots in three schools that train silversmiths in Sweden: Konstfack in Stockholm, HDK-Valand in Steneby, belonging to the University of Gothenburg, and Folkhögskolan in Leksand. The scholarship recipients from these schools were each awarded a silver plate of approximately 1 kg and given the task of creating a larger object within 1 year.

Opening times:

Wednesday 12/10 – kl.16-20

Thursday & Friday 13-14/10 – kl.14-18

Saturday & Sunday 15-16/10 – kl.11-14

www.silverplaten.se