Silverplåten (English below)

Utställningen har nu visats på Nationalmuseum (7 sept – 2 okt), efter det var det på Steneby Konsthall ( 12-16 oktober ) och nu går den vidare till Wallénhallen i Leksand ( 30 nov – 6 dec)

Silverplåten är en utställning med nya verk skapade genom det nyinstiftade stipendiet Silverplåten som främjar samtida silversmide. Genom priset ger Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Stiftelse en grupp unga och lovande konstnärer som är verksamma inom området metall och silversmide möjligheten att arbeta i det åtråvärda materialet. Stipendiaterna för 2022 är:

Beata Alfredsson Grahn – Daniel Freyne

Johannes Postlmayr – Simon Hallman

Veronica Södergren – Wictor Eldervik

De sex stipendiaterna har sina rötter vid tre skolor som utbildar silversmeder i Sverige: Konstfack i Stockholm, HDK-Valand i Steneby, tillhörande Göteborgs Universitet, samt Folkhögskolan i Leksand. Stipendiaterna från dessa skolor tilldelades vardera en silverplåt om ca 1 kg, med uppgift att skapa ett större objekt inom 1 år.

Läs mer om silverplåten och stipendiaterna – klicka här

www.silverplaten.se

Link to Wallénhallen for more information

Never let me go av Beata Grahn. Foto: Christian Habetzeder.

Silverplåten (Silver Sheets)

The exhibition has now been shown at the National Museum (7 September – 2 October), after that it was at Steneby Konsthall (12-16 October) and now it goes on to the Wallénhallen in Leksand (30 November – 6 December)

Silverplåten is an exhibition of new works created through a newly established scholarship which promotes contemporary silversmithing. Through this prize the Ulf Gillberg – Lennart Agerberg Foundation gives a group of young and promising artists active in the field of metal and silversmithing the opportunity to work in this desirable material. The scholarship holders for 2022 are:

Beata Alfredsson Grahn – Daniel Freyne

Johannes Postlmayr – Simon Hallman

Veronica Södergren – Wictor Eldervik.

These recipients have their roots in three schools that train silversmiths in Sweden: Konstfack in Stockholm, HDK-Valand in Steneby, belonging to the University of Gothenburg, and Folkhögskolan in Leksand. The scholarship recipients from these schools were each awarded a silver plate of approximately 1 kg and given the task of creating a larger object within 1 year.

 

www.silverplaten.se