Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för vår två-åriga yrkeshögskoleutbildning Finsnickare eller Möbelrestaurerare eller motsvarande andra utbildningar. Du som söker har redan goda kunskaper inom finsnickeri eller möbelrestaurering, studierna är inriktade mot fördjupning och specialisering eller gesäll. Påbyggnadsåret ökar din konkurrenskraft vid etablering som företagare eller på arbetsmarknaden.

Den framtida yrkesrollen och entreprenörskapet är en viktig del inom utbildningen. Detta område utgår från yrkesrollen och du får reflektera över dina egna drivkrafter och mål. Du får sätta din egen verksamhet i relation till den regionala, nationella och globala marknaden. I undervisningen fördjupas teoretiska perspektiv inom möbel- och kulturhistoria för att kunna möta kundens behov av brukbara möbler och inredning, och för att kunna sätta in dem i ett sammanhang. Vi arbetar medvetet med hållbar utveckling, all undervisning utgår från miljömässiga helheter och strukturer som berör områden som exempelvis material i förhållande till naturens förutsättningar och begränsningar.

Viktiga delar som utbildningen ger:

  • Fördjupade kunskap inom hantverket
  • Fördjupade kunskaper inom möbel- och kulturhistoria
  • Förutsättningar för en hållbar utveckling
  • Företagsekonomi och entreprenörskap
  • Arbetslivsanknutet lärande

Efter avslutad utbildning arbetar du som möbelrestaurerare, finsnickare eller dekupör som anställd eller i eget företag.

Stenebyskolan är ensam i Norden att kunna erbjuda denna möjlighet till fördjupning inom området. Utbildningen är efterfrågad av både studeranden och branschen.

Utbildningen är 1 år

Antagningssidan är öppen för andra antagningsomgången.