Pressrelease 2024-01-11

Ny YH-utbildning till Stenebyskolan –
Finsnickare, möbelrestaurerare, dekopör med inriktning mot gesällbrev eller yrkes-specialisering

Stenebyskolan har av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljats en ny YH-utbildning som omfattar ett påbyggnadsår till vår yrkeshögskoleutbildning Finsnickare eller Möbelrestaurerare. Utbildningen ger de studerande möjlighet att göra gesällprov eller rikta in sig mot en yrkesspecialitet genom att fördjupa sina kunskaper inom ett eget valt område. En utbildning som är efterfrågad av både studerande och branschen.

 

– Det är en fantastisk möjlighet att göra ett påbyggnadsår, antingen med ett gesällprov eller yrkes-specialisering inom finsnickeri, möbelrestaurerare eller dekopöryrket. Detta är något som inte varit möjligt under många år och vi är nu ensamma om att erbjuda detta i Norden, berättar Olof Paulsson, lärare i möbelrestaurering på Stenebyskolan.

– Gesällprovet är ett yrkesbevis på att man har de rätta kunskaperna och att vi nu kan genomföra det igen betyder att vi kan bidra med att hålla hantverkstraditionen vid liv och öppna upp professionerna på en internationell marknad, säger Samir Saba, lärare i finsnickeri på Stenebyskolan.

– Denna nyhet tillsammans med den omfattande ombyggnationen av våra verkstäder som pågår, gör att det blir en helt unik utbildning som utvecklas och växer, avslutar Olof Paulsson.

 

Bakgrund och innehåll

Finsnickare, möbelrestaureraryrket och dekopöryrket ingår i vårt svenska kulturarv och möbelhistoria. Genom de material, tekniker och uttryck som återfinns i möblerna berättas om olika tiders levnadsförhållanden och värderingar. Möblerna bär på djupa kunskaper om bland annat hantverk, hållbarhet och ekonomi.

Vetskapen om hur och varför människor i ett historiskt perspektiv tillverkat möbler är viktig såväl för att bevara kunskapen om traditionella möbel- och hantverkstekniker och material, som i utvecklingen mot en ny och hållbar möbelkultur.

För att finsnickare, möbelrestaureraryrket och dekopöryrket skall ha en framtid behövs hantverkare med djup förankring i de historiska teknikerna och materialen. Det krävs en tydlig grund utifrån beprövade erfarenheter och hantverkskunskaper och en bred kännedom om traditionella material och tillverkningstekniker samt samtida och moderna tillverkningstekniker.

Teoretiska perspektiv inom möbelhistoria och kulturarv, hållbar utveckling, entreprenörskapet och yrkesrollen, ekonomi- och marknadsföringsmodeller är också en viktig del. Man behöver kunna möta kundens behov av brukbara möbler och inredning, och sätta in detta i ett sammanhang, samt ha förmåga att producera möbelserier för en småskalig produktion eller en industri och hålla hög kvalité på utfört arbete.

Den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen Finsnickare eller Möbelrestaurerare vid Stenebyskolan har denna bas. De studerande får goda kunskaper inom finsnickeri eller möbelrestaurering så att man efter avslutad utbildning har mycket goda möjligheter att driva ett eget företag, eller få arbete som anställd inom branschen.

För att öka de studerandes konkurrenskraft vid etablering som företagare, eller på arbetsmarknaden vill vi erbjuda möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom området med ett års studier. Studierna är inriktade mot fördjupning och specialisering eller gesäll.

Kursstart: 19 augusti 2024
Ansökningsperiod: 1 februari – 15 april
Utbildningsort: Dals Lågned, Bengtsfors kommun
Antal platser: 4 per läsår

 

Kontaktuppgifter för mer information:

Frida Berntsson, Utbildningschef
Tel: 0531-710 04
Mobil: 072-337 29 92
Mail: frida.berntsson@steneby.se