ArT at Steneby

Workshopen ArT at Steneby är i full gång och projekten börjar ta form. Ett ständigt utbyte av …

Läs mer →

De vilda svanarna

Utbildningarna Form-Design och Textil har haft en gemensam högtempokurs denna veckan med en workshop på 3,5 dagar. …

Läs mer →

Det är fortfarande möjligt att söka till Stenebyskolan inför hösten 2020. Vi har nu öppet för sena ansökningar. Höstterminen 2020 startar 17 augusti. Läs mer