Sju snabba frågor till Julia Correia de Verdier som gick Stenebyskolans Konst- och kulturutbildning med inriktning Form och Design 2014-2015. Nu pluggar hon Mode på Beckmans designhögskola.

Förberedde utbildningen dig för det du gör nu?

Utbildningen hjälpte mig verkligen att komma in på Beckmans. Något som jag försökt med tidigare utan att lyckas. På Form och Design fick jag tid och handledning att jobba med arbetsproverna.

Känner du att du fått med dig rätt saker i dina vidare studier?

Jag känner redan att jag haft användning av många verktyg från Stenebyskolan. Jag har till exempel med mig redskap för den kreativa processen och känner en styrka i mitt tecknande.

Hur kom det sig att du valde att studera på Stenebyskolan?

Jag hade genom tidigare studenter hört gott om skolan. Jag hade också fått tips från lärare jag haft innan om utbildningen.

Vad kommer du aldrig glömma från studietiden på Steneby? 

Den gemenskapen som blev i klassen kommer jag inte att glömma. Hur vi alla hjälptes åt och respekterade varandra. Mycket ledig tid spenderades i skolan tillsammans och vi fick mycket utbytte av varandra. Jag kommer inte heller att glömma lärarnas glädje och engagemang i undervisningen.

Vad glömmer du helst så fort du kan? 

En sak som var jobbigt är den stress och press som finns i samband med att göra arbetsprover.

Uppfyller utbildningen sitt löfte/dina förväntningar? 

Jag fick mer av utbildningen än vad jag trodde innan!

Skulle du rekommendera andra att gå utbildningen? 

Om man är intresserad av form och design så absolut! Utbildningen passade mig väldigt bra! Den gav mig många viktiga verktyg.

Illustrationer på eget plagg.

Illustrationer på eget plagg.

Nobelklänningen Fysik 2015 av Julia Correia de Verdier och Amanda Borgfors, foto av Amanda Nilsson.

Nobelklänningen Fysik 2015 av Julia Correia de Verdier och Amanda Borgfors, foto av Amanda Nilsson.

Självporträtt 2016.

Självporträtt 2016.