Stickprojekt av Stella Zetterström och Eleonor Frankenberg, studenter vid Form Design, textil inriktning 2012.