Genom att visa nyutexaminerade konsthantverkare/designer får vi en inblick i vart konsthantverket som konstform befinner sig idag. Konsthantverk har alltid tagit intryck av sin samtid. Genom att behärska ett material och besitta en yrkesskicklighet, förhåller man sig till konsthantverkstraditionen och samtiden, på en och samma gång. Det som avses när man pratar om konsthantverk av idag, är att det är ett område inom vilket man likväl som inom de fria konsterna, utforskar och uttrycker sig fritt.
Samtliga deltagare i samlingsutställningen ”En idé tar form” har tagit eller tar just nu en masterexamen på HDK Steneby, i Dalsland.

Utställningen invigs 19/9 kl 11-14 med konstintendent Isabel Eriksson, konstpedagog Elisabet Östh och en handfull av konstnärerna. Varje onsdag lunchvisning 12.30 (ca 10-15 min) och varje söndag kl 13.00 lekfull visning för barn från 6 år! 3 och 24 oktober visning (ca 40 min) kl 13.00.

Medverkande konstnärer:
Berith Stennabb, Lina Söderberg, Linda Loland, Björn Ekblom, Luka Jelušić, Steven Polak, Jessica Fleetwood, Ying-yi Wei, Jokum Lind Jensen, Juan Cappa, Katarina Müller, Amanuelabiy Abraham, Ida Nilsson, Joshua Woudstra.

en-idetarform2

Jessica Fleetwood

Läs mer här.

en-idetarform4

Luka Jelušić

en-idetarform5

Linda Loland

en-idetarform6

en-idetarform7

Lina Söderberg