Utställningen är ett möte mellan Mie Felth och Funny Livdotter. I sina olika uttrycksformer förs en dialog mellan deras verk. Ett samtal kring utanför och innanför.

Vi möts men ändå inte.
Allt är avigt, inget är rätt.
En dialog, lite på sniskan, på avigan. Orden möts, medan vi är påväg någon annanstans.
Att vara närvarande men att vara borta. Och mötas, genom skapandet, genom
byggandet av det inre och det yttre. Var börjar du och slutar jag?
Det blir en slags förskjuten dialog, vi bygger något tillsammans, men ändå var för sig. Vet
lite om vad den andra gör men inte riktigt.

Mie Felth är född 1988 i Kristianstad och tog sin kandidatexamen (Textil-Kläder-Formgivning) på HDK vid Steneby.
Lever och verkar i Fengersfors. Arbetar främst med textila tekniker och installationer i sitt konstnärliga uttryck. På utställningen Avigan visar hon virkade verk: Sakta byggs skalet upp och virknålen gräver i det inre. Det blir kroppsligt, rentav anatomiskt. Att uppleva det innersta på sitt yttersta. Mie är medlem i Not Quite.
Funny Livdotter är född 1987 i Jönköping och efter mycket runt-flyttande hamnade i Dals Långed där hon nu är baserad och verksam. Funny studerade sin kandidat (Textil-Kläder-Formgivning) på HDK vid Steneby (2010-2013) och därefter en master i fri konst på Umeå Konsthögskola (2013-2015). Hon arbetar konceptuellt med betoning på mänskliga beteenden, där tematiken styr mediet. Funny är medlem i Not Quite och Dalslands Konstnärsförbund.

funny mie