Sara_Vogel_Rödin_Fotograf_Malin_Robertsson_Haren

Sara Vogel-Rödin, för närvarande verksamhetsledare på Not Quite och projektledare för Glupsk på Dalsland, har tackat ja till tjänsten som verksamhetsledare för Mötesplats Steneby.

Sara är 42 år gammal och har bott i Dalsland sedan hon började på Stenebyskolan 1996. Hon har tidigare arbetat med kurser i kulturföretagande och har använts som expert inom frågor som rör kulturens och kulturföretagens roll och möjligheter i landsbygdsutvecklingen.

Sara kommer till Steneby med ett stort nätverk inom kultur, entreprenörskap och politik.

Varför sökte du tjänsten som verksamhetsledare?

– Jag tror på Steneby som kraft och möjlighet att ta en än mer framträdande roll i Dalslands och Sveriges framtid. Jag vill vara med att ta tillvara den energi, den kvalité och kunskap som finns på Steneby och i dess omvärld. Inte för att uppfinna hjulet på nytt utan snarare skapa nya möjligheter med det som finns.

Jeff Kaller, rektor för Stenebyskolan, är nöjd med rekryteringen:

– Vi har fått in många starka ansökningar och kompetensen bland de sökande har varit hög och varierad. Att vi fått in så pass många ansökningar visar att det finns ett behov och intresse för Mötesplats Steneby.

Om Mötesplats Steneby
Steneby vill stärka sin roll som resurs för tillväxt och utveckling genom samverkan mellan utbildning, forskning, offentliga aktörer, näringsliv och det civila samhället. Mötesplats Stenebys mål är att tillvarata och stötta idéer, samarbeten och produktutveckling.

Verksamhetsledaren skall tillsammans med ledningen för Steneby och i samverkan med olika partners bygga upp verksamheten inom Mötesplats Steneby.