Superhjältinneworkshop

Vad är din superkraft?

Kan du vara osynlig i en stor folksamling? Tyst betrakta? Bli jättearg och skrika åt orättvisor? Eller har du en massa spring i benen?

Här är alla välkomna att vara den dom är, som dom känner sig för stunden. Tillsammans kommer vi att klippa sönder kläder och sätta samman delarna till nya passande superdräkter. Genom lust och lek närmar vi oss våra superkrafter för att låta dem vara en bubblande känsla av glädje och ett fritt flöde av idéer.

Workshopen är lämpad för alla åldrar och alla levande varelser med eller utan förkunskaper!

 

 

Emelie Rygfelt Wilanders praktik bygger på inkludering. Med bakgrund i den queerfeministiska aktivismen och det textila hantverket skapar Emelie förtroliga rum. En del är samskapande och extrovert fylld av paljetter och limpistoler, en del är introvert och befinner sig i det textila repetitiva rummet där en installation byggs sakta, sakta och maska läggs till maska. Lusten är alltid i fokus. Det textila materialet och dess kroppsliga egenskaper och förmåga att knyta an till kollektiva minnen, lika så. Emelie använder de textila resterna från vår historia för att bygga vår gemensamma framtid.

Workshopen ges som en del av programmet för utställningen Embodiment, och finansieras med stöd av Kulturrådet.

What is your superpower?

Can you turn invisible in a crowd? Silently watch you surroundings? Furiously scream when faced with injustice? Or do you just think it’s tricky to remain still?

Everybody is free to come as they are, as they feel in the moment. Together we will cut up clothing and fabric and reassemble the pieces into new superpower suits for you. Through play we approach our superpowers to let them becoma source of joy and a free flow of ideas.

For all ages and all living creatures with or without previous knowledge.

Emelie Rygfelt Wilander’s practice is based in inclusion. With a background in queerfeminism, activism and textile craftsmanship, she create rooms with a believable atmosphere where people want to share. Co-creation is the basis. Desire is in focus. The the textile material, its physical properties and possibility to connect collective memories, my tools. Together we use the textiles the remains of our history to build our common future.

This workshop is carried out with support from the Swedish Arts Counsil.