(English Below)

Embodiment är en grupputställning med svenskt queert konsthantverk. Tolv konstnärer och konsthantverkare visar verk som förför, utmanar, uppmanar,  drömmer och förkroppsligar vårt queera kulturarv. Skulpturala fotografier möter keramiska drömmar, vävda historier och textila slagord – och mycker mer därtill.

Utställare: Alejandro Montero Bravo, Alex Rosa, Alqumit Alhamad, Anna Linder, Beatrice Alvestad Lopez, Del LaGrace Volcano, Gun Nordstrand, Marcelo Ferreira Gustafsson, Mio Elias Halvarsson, Sarah Nakiito, Snickqueeri och Tomas Woodski.

Curator: Zafira Vrba Woodski

Events på Vernissagen 6th September:

Invigningstal av curator Zafira Vrba Woodski (på engelska)

Konsert med Leo Correia de Verdier, en av världens främsta symaskinsmusiker! (läs mer här)

Visning med konstnär Del LaGrace Volcano (engelska) (läs mer här)

Utställningen genomförs med stöd av Kulturrådet.

Dreaming of a flat chest, Mio Elias Halvarsson


Embodiment is a group exhibition of Swedish queer art and craft. Twelve artists and makers display works that seduce, challenge, invite,  dream and embody our queer cultural heritage. Sculptural photographs meet ceramic dreams, woven stories and textile slogans – and much more.

Exhibitors: Alejandro Montero Bravo, Alex Rosa, Alqumit Alhamad, Anna Linder, Beatrice Alvestad Lopez, Del LaGrace Volcano, Gun Nordstrand, Marcelo Ferreira Gustafsson, Mio Elias Halvarsson, Sarah Nakiito, Snickqueeri and Tomas Woodski.

Curator: Zafira Vrba Woodski

Events at the opening 6th September:

Opening speech by curator Zafira Vrba Woodski (in English)

A concert by Leo Correia de Verdier, one of the worlds most prolific sewing machine musicians! (more information here)

A presentation of work by exhibiting artist Del LaGrace Volcano  (in English) (more information here)

The exhibition was funded with support from the Swedish Arts Council.