(English below)

Under vernissagen för Embodiment välkomnar vi konstnären och fotografen Del LaGrace Volcano som kommer att ge en presentation och besvara eventuella frågor om projektet PLAYING WITH FIRE: MEMORY, MAGIC & MOURNING, ur vilket ett urval av verk finns på plats i utställningen.

PLAYING WITH FIRE: MEMORY, MAGIC & MOURNING
kom till världen en kall, mörk svensk vinternatt ur en djup längtan efter de queera tider och platser som inte längre existerar för mig. Genom en elementär förstörelseakt, bokstavligen genom att leka med elden, kunde jag skapa ett arbetssätt som både omfamnar och förkroppsligar, minner om och sörjer, hyllar och förevigar dem som gått förlorade och de nyfunna. Arbetet representerar ett djupt liggande behov av att bryta med det traditionella fotografiets raka linjer och det binära tänkandet tvådimensionalitet. Det ger en möjlighet att ifrågasätta hur och varför vi värdesätter vissa människor och vissa saker, men inte andra. Framför allt är det ett förkroppsligande av mitt queerfeministiska, antirasistiska och antikapitalistiska sätt att röra mig genom en värld som behöver trans-formation.

Språk: engelska

Genomförs med stöd av Kulturrådet.

Foto: Todd Danforth


During the opening of Embodiment we welcome the artist and photographer Del LaGrace Volcano, who will give a presentation and a Q&A on their project PLAYING WITH FIRE: MEMORY, MAGIC & MOURNING, out of which a selection of pieces are present in the exhibition.

PLAYING WITH FIRE: MEMORY, MAGIC & MOURNING
was born on a cold, dark, Swedish winter night out of a deep sense of longing for the queer times and spaces that no longer exist, for me.  It was through the elemental act of destruction, literally playing with fire, that I was able to create a way of working that both embraces and embodies, memorializes and mourns, celebrates and immortalizes those who have been lost and those newly found. This body of work represents a deep seated need to break away from the straight lines of traditional photography and the two dimensionality of binary thinking. It presents an opportunity to question how and why we assign value to some people and to some things, but not others. Most of all it is the embodiment of my queerly feminist, anti-racist and anti-capitalist way of walking in a world that requires trans-formation.

Language: English

With support by the Swedish Arts Counsil.