Make a new artpiece within 24 hours at our ” One work a day keeps the doctor away” – workshop, and get it exhibited at the show!

11 April
1 DAY WORKSHOP
Drop in between 12:00 and 19:00, and have it ready within 24 hours. Bring some material or use what we have provided, or just improvise. All artworks will be exhibited anonymously, the goal is just to make something!
Come join, your participation makes the show!

12 April
1 DAY SHOW
Vernissage at 19:00
We will have some wine and maybe even something to eat.
All original artworks from pervious day will be exhibited!

http://www.subuni.com/

subuni

SUBUNI är ett konstkollektiv från Norge och Sverige som arbetar för ett större och friare arbetssätt utanför konsthierarkins och universitetens nätverk. Subuni är riktad mer mot skapandet än konstnären, och vill möjliggöra för fler konstnärliga tekniker.

Vi försöker att ändra på eller utmana den konstnärliga processen, och på så sätt uppnå något annorlunda. Medlemmar av Subuni driver även Rävemåla Recidency Program. Flera av medlemmarna är före detta studenter från Stenebyskolan och HDK vid Steneby.

Om du är student, alumn eller anställd vid Steneby kan du också ansöka om att nyttja lokalen på Kastellgatan!
Kontakta funny.livdotter@steneby.se