(english below)

I september 2024 presenterar Steneby Konsthall utställningen RIS & RÅG! – Japansk och svensk halmslöjd i dialog. Utställningen är ett resultat av konstnären Elis Ottossons undersökning av den kulturella betydelsen av halmhantverk i både Japan och Sverige och hur det sammanflätats med det dagliga livet- från föremål runt köksbordet till religiösa ritualer och högtider.

”Elis Ottosson är textilkonstnär, snöringenjör och allmän fibernörd. Hennes arbeten rör sig i slöjdbaserad materialutforskningar genom lokala växtmaterial. Med ett fokus på textilteknik och dess roll i mänsklighetens historia tar sig Elis’ praktik form genom workshops, kuratering och undervisning.”

Utställningen görs i samarbete med konst- och slöjdkonsulenterna på Västra Götalandsregionens kulturförvaltning.

English

In September 2024, Steneby Konsthall will present the exhibition RIS & RÅG! – Japanese and Swedish Straw Crafts in Dialogue. The exhibition is a result of artist Elis Ottosson’s exploration of the cultural significance of straw craftsmanship in both Japan and Sweden and how it has intertwined with daily life – from objects around the kitchen table to religious rituals and celebrations.

”Elis Ottosson is a textile artist, rope engineer, and general fiber nerd. Her works explore craft-based material investigations through local plant materials. With a focus on textile techniques and their role in human history, Elis’ practice takes shape through workshops, curating, and teaching.”

The exhibition is made in collaboration with the art and craft consultants at the Culture Administration of the Västra Götaland Region.