Öppet hus 2 & 3 februari 2024

Välkommen till Steneby
– konst, hantverk och design sedan 1934

 

ÖPPET HUS för framtida studenter, lärare, studie- och yrkesvägledare.

Välkommen till Stenebyskolan, och HDK-Valand Campus Steneby träffa våra lärare och studerande på Konst- och kulturutbildningen  och våra YH-utbildningar

Dagen är ett utmärkt tillfälle att lära känna oss på Steneby bättre. Träffa studenter, prata med lärare, se våra verkstäder och hör vilka möjligheter som öppnar sig efter avslutad utbildning.
I samband med öppet hus kan du ställa frågor om din ansökan, arbetsprover, boende, kostnader, delta i workshops mm. Lärare, studenter och tidigare studenter finns på plats för att informera och inspirera.

Åk gratis buss från Göteborg och Stockholm.

Info buss:

Stockholm, avgår från Cityterminalen, Skyltat Stenebyskolan – Dals Långed kl. 06:00.
Återresa till Stockholm 16:00

Göteborg
, avgår från Nils Ericssons terminalen, skyltat Stenebyskolan, kl 8:30. Återresa till Göteborg kl.16:00.
Bussen går via Uddevalla och hämtar upp vid Bohusläns museum kl. 9:35
OBS! Meddela i din bokning om du önskar gå på i Uddevalla.

Preliminärt program – fredag och lördag 2 & 3 februari

2 & 3 feb Buss från Göteborg
3 februari Buss från Stockholm

  • Fika 11 – 11:15 Kaffe och bulle i samlingssalen
  • 11:25 –11:45 info Stiftelsen Stenebyskolan av Rektor och Utbildningschef samt Verksamhetsledaren för HDK Valand Campus Steneby.

11:50 – 13:15  &  14:00 –  16:00

Guider som visar runt efter intresseområden – lärare och studenter informerar på respektive inriktning/utbildning
1 – Högskoleförberedande Stenebyskolan, Kläder och Form & Design, Dampen
2 – Högskoleförberedande Stenebyskolan, Kläder & Accessoarer  och  Trähantverk & Möbelsnickeri, Nybygget
3 – Högskoleförberedande Stenebyskolan, Objekt & Smyckekonst  och Fördjupningsår, Verkstäderna och Röda Skolan
4 – Högskoleförberedande Stenebyskolan, Textil: Konst & Design
5 – YH-utbildningar Stenebyskolan – buss till Karls Gärde
6 – HDK Valand, Metal Art
7 – HDK Valand, Möbeldesign inriktning trä

13:15 – 14:00 Lunch i matsalen

Får ni en stund över så gör gärna ett besök på vårt fina bibliotek och konsthall.
Öppettider under öppet hus. Fredag 11-12:30 – 13-14.30
Lördag 13-15.30

Återresa 16:00 vid kårhuset

Först till kvarn gäller för bussbokningar

in English

Open house February 2 & 3, 2024
Welcome to Steneby
– art, craft and design since 1934

 

OPEN HOUSE for future students, teachers, study and career counselors.

Welcome Steneby School, and HDK Valand Campus Steneby meet our teachers and students at the Art and Culture Education and our YH Education

The day is an excellent opportunity to get to know us at Steneby better. Meet students, talk to teachers, see our workshops and hear what opportunities open up after completing the education.
In connection with the open house, you can ask questions about your application, work samples, accommodation, costs, participate in workshops, etc. Teachers, students and former students are there to inform and inspire.

Take a free bus from Gothenburg and Stockholm.

Info bus:

Stockholm, departs from Cityterminalen, Signed Stenebyskolan – Dals Långed at 06:00.
Return journey to Stockholm 16:00

Gothenburg, departs from the Nils Ericsson terminal, signposted Stenebyskolan, at 8:30. Return journey to Gothenburg at 16:00.
The bus goes via Uddevalla and picks up at Bohuslän’s museum at 9:35
ATTENTION! Indicate in your booking if you wish to attend in Uddevalla.

Program Friday and Saturday 2 & 3 February

2 & 3 Feb. Bus from Gothenburg
3 February Bus from Stockholm

Coffee break 11 – 11:15 Coffee and bun in the assembly hall
11:25 – 11:45 info Stiftelsen Stenebyskolan by Principal and The Head of Education and Operations manager for HDK Valand Campus Steneby, Tom Cubbin.

11:50 – 13:15 & 14:00 – 16:00

Guides who show around according to areas of interest – teachers and students provide information in each department
1 – University preparation Stenebyskolan, Clothes & Form & Design, Dampen
2 – Preparatory school Stenebyskolan, Clothes & Accessories & Woodcraft & Furniture, New construction
3 – University preparation Steneby School, Object & Jewelery Art & Advanced Year, Workshops and Red School
4 – University preparation Stenebyskolan, Textile: Art & Design
5 – YH training Stenebyskolan – bus to Karls Gärde
6 – HDK Valand, Metal Art
7 – HDK Valand, Furniture design focus on wood

13:15 – 14:00 Lunch in the dining room

If you have a moment to spare, please visit our fine library and art gallery.
Opening hours during open house  friday 11-12:30 – 13-14.30
Saturday13-15.30

Return journey 16:00 at the union hall

First come, first served applies to bus bookings.

 

Anmälan Öppet Hus & bokning av gratis buss 2 & 3 februari 2024

Anmälan Öppet Hus & bokning av gratis buss 2 & 3 februari 2024

Välkommen med din anmälan till Öppet hus på Stenebyskolan 2 & 3 febrauri 2024
Här kan du också boka plats på de bussar vi har arrangerat med, det kostar dig ingenting.
Fyll i namn, telefonnummer, och din mailadress och vilken skola du kommer från. Först till kvarn gäller- skulle det vara fullbokat, kontaktar vi dig. OBS! Om du bokar en plats och inte sedan dyker upp utan att avboka debiteras en NOSHOWN avgift på 200 kr/plats.

Skickar