Träffa utställarna och hör deras berättelser i konsthallen!

Tobias Alm: The Châtelaine (Hammer or Flashlight Holder)