Jonas Olsson och Robert Curran har tilldelats stipendium om 100.000 kr från Eric Ericsons stiftelse. Båda examinerades i våras från masterutbildningen Tillämpad konst och formgivning på HDK vid Steneby, Jonas Olsson med inriktningen Metallgestaltning och Robert Curran med inriktning Möbeldesign inriktning Trä. Stort grattis!

Robert Currans examensarbeteOutside Material, The Transfiguration of Lines
Foto: Tina Umer

Robert Currans examensarbeteOutside Material, The Transfiguration of Lines
Foto: Tina Umer

Jonas Olssons examensarbete IC12-S-001
Foto: Tina Umer

Jonas Olssons examensarbete IC12-S-001
Foto: Tina Umer

Eric Ericsons stiftelses ändamål
Stiftelsens ändamål skall vara att i överensstämmelse med K.F. den 6 juni 1941 om arvsskatt och gåvoskatt § 3, främja ungdoms utbildning genom stipendier till studerande vid Valands Målarskola eller till studerande, som bedriver fortsatta studier efter att ha lämnat ovannämnda skola, eller studerande, som bedriver motsvarande studier i Göteborg eller västra Sverige.