Ett av de projekt som i våras fick idépeng från Mötesplats Steneby är Fairytales in Craft – en multidisciplinär undersökning av lek, storytelling och hantverksobjekt initierad av en grupp HDK-alumner i samarbete med professionella inom andra fält. Till helgen anordnas en workshop, och i anslutning till denna två öppna föreläsningar på engelska:

Fredag 16/10 kl. 17.30 i Steneby Samlingssal: Unique playgrounds

Mats Westerberg från Lekplatsbolaget berättar om sitt arbete med att designa och tillverkar unika lekplatser utifrån sagor, poesi och platsens historia. Fokus för föreläsningen kommer vara process, material, hantverkserfarenheten, handens intelligens och vikten av lekplatser. Läs mer på www.lekplatsbolaget.se

Fredag 16/10 kl. 19.00 i Steneby Samlingssal: Play design

Annelies Vaneycken talar om att involvera barn i designprocessen. Hon är doktorand vid Göteborgs universitet och undersöker hur deltagandet kan genomföras genom fri lek – initierad av barnen själva. Läs mer på www.anneliesvaneycken.be och www.officeforpublicplay.org

FTINCRAFT_OPEN LECTURE

FTINCRAFT_OPEN LECTURE2