Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng maj 2019 delar ut sammanlagt 102 000 kr.
Mötet den 28 maj 2019 beslutade att ge följande idéer Idépeng:

 

Bastabinne
Miku Maria Gustavsson (student)

22 000 kr

[…]nu är det kris i bastabinnefrågan. Tiden rinner ut. I alla fall känns det verkligen så när jag pratar med Ingrid som lärt ut bastabinne under många år.

Haven fylls med plast. Folk tröttnar på konsumtionshetsen. Flyttar ut på landet.
Halm, näver och rotslöjd får ökat intresse som inredningsmaterial – var är bastabinnet? Snart är det inga fler som kan ”binna bast”. Det är inte bara jag som undrar som tur är.

Då mitt intresse utöver att undersöka bastabinnet i sig handlar om att ta in och undersöka bastabinne ur ett konstnärligt perspektiv med färg och i kombination med vävstol, tyg och trådar, ser jag fram till att kunna presentera bilder från processen och även det som blev resultatet.

page1image3893363456

 

Lyfta skog
Alice Hultdin och Johan Andersson (alumn)

40 000 kr

[Förstudie] Vi ska bygga en offentlig träningspark i skogen i Dals Långed. Parken kommer innehålla träningsredskap byggda av skog. Vi föreställer oss en park fylld med stockar och sten, stubbar och diken som tillsammans skapar en struktur som bjuder in till fysisk aktivitet och lek. I Dals Långed lyfter vi inte skrot, vi lyfter skog.
Parken ska vara till för Dals Långeds invånare. Därför tänker vi att det är viktigt att samla information kring vad de själva skulle vilja ha ut av en sådan här park. För att nå detta inifrånperspektiv kommer vi bjuda in lokalbefolkningen till öppna möten, samt göra en kvalitativ studie av Dals Långeds existerande träningssammanhang med hjälp av deltagande observation.

Vidareutveckling KÅDA
KÅDA (studenter/alumner)

40 000 kr

På kort tid har Kåda växt fram som en stabil och etablerad plattform för konstnärer och konsthantverkare med anknytning till Dalsland. Kollektivet består av både alumner och nuvarande studenter vid HDK Steneby och Stenebyskolan. Vår gemensamma utgångspunkt är viljan att producera utställningar med samtida konst och konsthantverk som härstammar från landsbygden. Vi upplever att det finns ett stort intresse och ett behov av en organisation som

Kåda här i Dalsland och vi ser stor potential att vidareutveckla detta initiativ. Vi har som mål att expandera vår verksamhet och ytterligare etablera oss som utställningsplattform, i och utanför regionen. Genom vårt engagemang och allt eftersom fler kommer i kontakt med Kådas arbete, ökar vår möjlighet breddas.