Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Juryn bestod av Jeff Kaller Rektor Stenebyskolan, Otto Samuelsson Enhetschef HDK Steneby, Barbro Erlandsson Bratt Dals Långeds Utvecklingsråd, Jeanette Lindh Svanqvist Näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun och Esmahil Abbdi Nebil La Strada.

Den här ansökningsomgången vart det 3 som bifölls. Idépeng delas ut tre gånger per år och det totala stipendiebeloppet är 300 000 kr och beloppet som delas ut per gång är ca. 100 000 kr.

Jury för ansökningsperiod September 2018 beslutade stötta följande idéer:

BIKE DALSLAND
Nikola Matakovic student, Yang Yong Kang alumn & Robert Curran alumn
50000kr

Bike Dalsland – Nikola Matakovic, Yang Yong Kang & Robert Curran

To reuse these bicycles and extend the value of them, we, three people with a range of skills, have the idea to set up a bicycle service that can encourage and make accessible sustainable transport and activities for the public. […] These bikes will provide transport and exercise to tourists, residents and students to take advantage of the bike paths already existing such as the bike track from Dals Långed to Bengtsfors and also the trails and forest roads in the region. There is the possibility to provide education in maintenance and learning how to ride.

BRODERA TRANSAMMANS
Matilda Hallgren student
39000kr
Idén består i att skapa en transpositiv mötesplats med syfte att stödja och belysa transpersoners verklighet, med hjälp av broderiet som konstform. Detta görs genom att erbjuda årliga broderi-retreats för transpersoner i Dals Långed. I dagsläget finns mycket få träffpunkter för transpersoner och särskilt på landsbygden. Det är också den grupp som är mest utsatt inom HBTQparaplyet och det finns ett stort behov av bejakande insatser och mötesplatser för att träffa likasinnade. Genom detta initiativ kan kommunen och Dalsland i stort lyftas som en öppen, trygg och inkluderande plats för minoriteter.

PLASTIC PROJECT
Jonatan Hedetoft student & Alice Kettle student
11000kr
Due to the increasing effects of climate change all over the world we have a challenge to face and there is a lot of different paths to go in reducing these problems. We have chosen to help tackle the growing issue of plastic pollution. We would like to create machines that enable the community to recycle plastic. Using the open source designs from the Precious Plastic project. [This project will be in its first stage of exploring, getting more knowledge and workshops; formed as a pilot-study]

 

Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa realiseringen av idéerna!
Anders Lindgren och Funny Livdotter
Mötesplats Steneby