Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng Januari 2019 delar ut sammanlagt 100 000 kr.
Mötet den 11 februari 2019 beslutade att ge följande idéer Idépeng:

 

Contemporary Metal Craft Lab  
Karl Hallberg & Jokum Lind Jensen (personal/alumn)                                                        
20.000 kr

På Bruket i Fengersfors vill vi bygga upp en modern fossilfri metallverkstad med plats för upp till åtta professionella konsthantverkare/ metallgestaltare. C-MCL i Fengersfors kommer i första hand gynna de aktiva professionella hantverkare som redan finns här, men som saknar en modern verkstad. På samma gång skapar vi möjligheter för redan etablerade hantverkare, och alumni från HDK att etablera sig i trakten, vi vet att det redan nu alumner som vill stanna om möjlighet finnes. Särskilt hos internationella studenter.

INTRYCK/IMPRESSIONS
Helena Pernow (student)                                                                                                                          
20.000 kr

INTRYCK/IMPRESSIONS är en utställning bestående av en samling materiella och textliga reflektioner om sorg. Genom att dyka in och ut ur samtal – med varandra och olika material – skapar textilkonstnären Helena Pernow och dramatikern Erika Lindahl en serie fristående bidrag. Med olika språk, det textliga och materiella, tar de intryck av varandras uttryck och låter detta ge avtryck i sin nästa reflektion – genom tolkning, översättning och motsägelser.

INTRYCK/IMPRESSIONS – Helena Pernow

Vid utställningens öppning har dialogen pågått i nio månader, till största del på distans. Under två veckor i juni fortsätter Helena och Erika att arbeta på plats i Dals Långed. I utställningen undersöks hur konstnärliga processer kan mötas i ett växelspel som liknar samtalets. Besökarna bjuds in till att följa arbetet, såväl det framvuxna som det framväxande – i realtid.

Dals Långed Bikepark
Robert Curran, Alvaro Aramburu & Joe Clark (alumn)                                                          
20.000 kr

We want to create a small network of mountain biking trails that promotes the practice of healthy and out- door-based activities. Our intention is to make it accessible for varying riding abilities and ages, and also to encourage younger generations to enjoy an active lifestyle aside from school, screens, or unproductive endeavors.

Textilklustret
Åsa Larssson, Anna Bandgren, Christine Lind Jensen, Ulrika Aneer, Marcus Lidén (alumn)    
25.000 kr

Vi är en grupp människor med koppling till Stenebyskolan och Bruket i Fengersfors som vill skapa ett kluster av verkstadsplatser med inriktning på hållbar textil produktion, design, hantverk och återbruk. […] I dagsläget finns det kollektiva verkstäder inom snickeri och smide på bruksområdet, men det saknas helt fungerande verkstäder för verksamheter med textil prägel. Vi ser framför oss ett kluster av verkstäder där olika företagare kan dra nytta av den synergieffekt som sker när företag samverkar och delar på lokaler och utrustning.

Projektet Textilklustret

 

Dödspolarna  
Kent Grundberg & Funny Livdotter (student/personal)                                                                                               
15.000 kr

Vi vill prata om döden.
Om vad som händer med en kropp när den dör. Om vad vi kan lära oss av andra kulturer och epokers förhållningssätt till förlust, sorg, och död. Vilka begravningsalternativ som är tillåtna i Sverige idag, och vilka andra möjligheter som finns. […] Därför vill vi starta en religiöst, politiskt och ekonomiskt obunden, upplysande podcast om döden och döendet.

Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa utvecklingen.

Du kan ansöka om idépeng tre gånger per år; 15 januari, 15 maj och 15 september.