Vi välkomnar Amandah tillbaka till Steneby. Hon har studerat på våra högskoleförberedande utbildningar Form & Design samt Kläder 2008-2010, därefter Modedesign på Beckmans. Amandah kommer att jobba på Steneby fram till jul. Hon beskriver själv sitt planerade projekt och arbete här nedan.

Under vårterminen välkomnas Monique Wernhamn – The sustainable woman – som är den andra beviljade sökanden till första omgången av Steneby AIR. Vi utlyser i dagarna en ny ansökningsomgång inför 2016. AIR möjliggörs genom stöd från HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet och Mötesplats Steneby.
Amandah-Andersson-skisser
Amandah-Andersson-skisser2

PLEASE, DON’T SWIPE ME! UPGRADE THE SYSTEM. JUST DO IT.
– the manifesto for further development of the meeting between psychology, fashion and sustainability.
By Amandah Andersson

Syfte
Projektet syftar till att skapa en större förståelse och bredare kunskap om hur de tre begreppen psykologi, mode & hållbarhet hänger samman och hur jag som kreatör kan kommunicera detta genom ett mer konstnärligt utrymme och gestaltning. Manifestet skall lyfta punkter inom dessa tre begrepp – så som det
undermedvetna, medvetna, tid, konsumtion, kunskap, material och natur – och genom visuella metoder låta dem bearbetas till en helhet. Det syftar till att lyfta upp det visuella språket till det primära, med skriften som underlag för dess värdegrund och konstnärliga kompass.

En viktig del av syftet är också att arbeta och presentera projektet på en plats där en plattform för form, kropp och övriga visuella kommunikationer redan är utvecklad, då förhoppningen är att detta skall kunna skänka ännu mer djup åt diskussionen kring projektets kärna och verkan. Därför är Steneby bästa
tänkbara plats för utförandet av detta projekt.

Projektet kan presenteras genom föreläsningar i två syften; ur ett mer hållbarhetsperspektiv och/eller ur ett konstnärligt perspektiv. Projektet kan även ställas ut som live performance/visning samt som film,
utställning och publikation.

Frågeställningar
– Hur kan manifestets olika beståndsdelar formuleras genom visuella gestaltningar?
– Vilka material/rörelser/kroppar/rum utgör det visuella språket manifestet ligger till grund för?
– Hur påverkar kreativitet vårt beteende och kan det påverka vår helhetsuppfattning av oss själva och i/av omvärlden?
– Genom att undersöka och jobba fram nya, mer konstnärligt inriktade metoder att angripa hållbarhetsbegreppet med, kan intresset för detta då öka inom andra processer, som för t.ex designutveckling?

Amandah-Andersson-skisser3Amandah-Andersson-skisser4Amandah-Andersson-skisser5