Mats Aldén, professor på HDK Möbeldesign inriktning Trä, i samtal med alumn Lies-Marie Hoffmann på alumnträff under Stockholm Furniture Fair 2015

Mats Aldén, professor på HDK Möbeldesign inriktning Trä, i samtal med alumn Lies-Marie Hoffmann på alumnträff under Stockholm Furniture Fair 2015

Bakgrund

I uppdraget med Mötesplats Steneby är det formulerat som följande:
Stenebyskolan ska genom ett aktivt och målinriktat arbete inom ramen för sitt utbildnings och utvecklingsuppdrag söka och bygga upp samarbeten/samverkan mellan utbildning, forskning, offentliga aktörer, näringsliv och det civila samhället i Dalsland.
Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling i Dalsland.

Inom Mötesplats Steneby har vi tagit fram tre fokusområden, där alumniarbetet ryms inom det tredje:
1) Tydlighet/ starka band
2) Företagsamhet
3) Välkänt

Syfte
Vi vill vara en tillgång för våra alumner. Vi vill att våra alumner ska ha nytta av, ha roligt med och längta till Steneby. För vi menar att våra alumner är en stor del av vårt varumärke, det är vad de åstadkommer som är beviset på vad Steneby är och kan erbjuda. Vi vill med ett bra alumniarbete stärka berättelsen om och på sikt öka söktrycket till Steneby.

Mål
Att bygga upp ett väl fungerande och attraktivt alumniarbete och att under 2015 prova oss fram för att ta fram ett långsiktigt alumniprogram genom att:
• skapa ett alumninätverk
• alumniträffar, 3 per år
• berätta om alumner genom minst 6 artiklar
• arrangera en alumniutställning på Steneby
• anlita alumner som föreläsare och gästlärare mm
• erbjuda AIR, i samarbete med HDK Steneby
• erbjuda tillgång till bokningsbara verkstäder, såsom tryckverkstad, väv och stickverkstad och formsalar
• erbjuda bokningsbar arbetsplats i GBG, på Fritidsagenturen, Kastellgatan 8
• erbjuda fortbildning
• erbjuda coaching

Utvärdering
I slutet av 2015 gör vi en utvärdering av årets aktiviteter och beslutar hur Stenebys program för alumner ska se ut framöver.

Är du alumn?
Anmäl dig gärna till vårt nätverk och berätta vilken information du vill ta del av eller hur du skulle önska bli en del av Stenebys alumniarbete!