linnearosenqvist1-(1)

Runt oss sker hela tiden förändringar, och överallt finns rörelse. Förändringar, rörelse, svängningar är grunden till all tidsmätning. I sin utställning utgår Linnea Rosenqvist ifrån små vardagliga händelser för att undersöka vad det abstrakta begreppet tid kan vara och hur olika händelser över tid förhåller sig till det stora sammanhanget vi ingår i. På vilket sätt våra vardagliga handlingar knyts an till en större för oss oöverblickbar berättelse. Linnea Rosenqvist följde en lista med fem punkter som hon utförde varje dag under ett år. En gång fanns inget före, ingen tid, ingenting. En utställning som leder till nya frågor och säkert väcker nya synpunkter.

Linnea tog sin kandidatexamen i konsthantverk (Textil-Kläder-Formgivning) på HDK vid Steneby 2015.