Mötesplats Stenebys uppdrag är att främja samarbete och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Detta i syfte att stärka skolans kärnverksamhet samt bidra till förstärkt positiv utveckling av Dalsland.

Idépeng är ett stipendium som kan sökas av studenter, alumner eller anställda på Steneby som har en idé, ett projekt, en utställning, produktutveckling eller något annat där det sker samverkan med aktörer från minst tre av kategorierna; utbildning, forskning, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle. Idén ska stärka Steneby och bidra till stärkt positiv utveckling av Dalsland.

Juryn bestod av Jeff Kaller Rektor Stenebyskolan, Otto Samuelsson Enhetschef HDK Steneby, Roger Karlsson Dals Långeds Utvecklingsråd, Jeanette Lindh Svanqvist Näringslivsutvecklare Bengtsfors kommun och Johan Stalfors Mustadfors Bruks AB.

Den här ansökningsomgången vart det 3 som bifölls. Idépeng delas ut tre gånger per år och det totala stipendiebeloppet är 300 000 kr och beloppet som delas ut per gång är ca. 100 000 kr.

Jury för ansökningsperiod Maj 2018 beslutade stötta följande idéer:

STENEBY MAKERSPACE
Jeffrey Doering alumn
35000kr
I propose to explore the possibilities of a community makerspace in the Steneby area.  A makerspace is no more (or less) than a place for people to come together to share and build.[…] Makerspace projects tend to include a sense of play, craft, new technology, education, sustainability, discovery, creativity, and sharing.  It is a way to combine craft, the community, and resources to allow people to imagine and build wonderful things together.

BLOCK
Ola Andersson alumn & Rasmus Malbert personal
50000kr
Projektet med arbetsnamnet BLOCK går ut på att förädla samt produktifiera och därmed tillgängliggöra spillmaterial från produktion av väggelement av massivträ. […] Målet med BLOCK är att reducera spill inom träindustrin och minska det ekologiska fotavtrycket. Vidare att förädla spillmaterial från CLT/väggtillverkning samt att erbjuda arkitekter (landskaps- och inredningsarkitekter) ett dynamiskt och flexibelt verktyg för att gestalta offentliga miljöer med massivt trä.

UTEPLATS STENEBY
Chrisse Karlsson & Klara Isling studenter
15000kr
Vi saknar en mötesplats på campus för studenter, personal och besökare där vi skulle kunna ta del av varandras erfarenheter, arbeten och kunskaper. En plattform där vi skulle kunna mötas både privat och professionellt. En ombonad plats i det offentliga rummet som tillhör alla och där vi kan ses på lika villkor. […]Vi vill bygga en plattform eller uteplats som ska värna det offentliga rummet vid skolan, någonting som ger omsorg till den sociala sammanhållningen på skolan och i Dals Långed.

Uteplats Steneby
Chrisse Karlsson & Klara Isling

Vi önskar alla lycka till med sina idéer och vi ser fram emot att följa realiseringen av idéerna.
Anders Lindgren
Verksamhetsledare för Mötesplats Steneby