Mötesplats Steneby beslutar att tilldela den ideella föreningen KÅDA verksamhetsstöd på 10 000kr för 2019.

Motivering:

Kåda får verksamhetsstöd för sitt fina arbete med att skapa en plattform för utställningsverksamhet. När människor gör tillsammans och samarbetar för att åstadkomma något gemensamt delas arbetet mellan flera med olika kompetenser. Arbetsfördelningen gör det lättare för var och en när kollektivet kan åstadkomma så mycket mer än vad den enskilde förmår. Detta är ett förnuftigt sätt att använda resurser på och skapar bra förutsättningar för medlemmarna att ha kontroll över deras verk når ut i världen. Kådas utställning Peripheral i Holländeriet på Not quite i Fengersfors är ett ypperligt exempel på hur gruppen arbetar och vad de har förmåga att åstadkomma.

Mötesplats vill med verksamhetsstödet uppmuntra Kåda att fortsätta utveckla verksamheten.

page6image3908921888

foto: Martin Gustavsson

Såhär beskriver Kåda sig: Kåda är en massa som stärker trädet. Som konstnärlig plattform, strävar vi efter att arbeta på liknande sätt; att tillsammans stärka varandra. KÅDA består av en grupp individer med flera olika kvalitéer och kunskaper; vi är snickare, konstnärer, en grafisk designer, en antropolog, textil- och metallhantverkare. Tillsammans bildar vi en stark helhet, där en kan utveckla sin kompetens och lära av andra. Tillsammans kan vi åstadkomma det som en enskilt inte klarar av.