I Utställningshallen på Steneby visas en utställning från HDKs sommarkurs Experimentell naturlig färgning (7,5 hp) med Jeanette Schäring.
Vernissage fredag 28 augusti kl 12. Kursdeltagarna kommer att vara på plats. Utställningen pågår till och med 6 september. Välkomna!

Ur kursplanen: Kursens syfte är att undersöka och experimentera med färg inom ekologiska system, samt att ge olika perspektiv på naturliga färgningsprocesser och hur färg förändras över tid. Kursen består av två delar; det praktiska experimenterandet som resulterar i en färgkarta och ett eget självständigt konstnärligt projekt som bygger vidare på de kunskaper som erhållits under den första delen. Som student får Du en inblick i växtfärgning utifrån miljö-, socialt-, globalt- och kulturhistoriskt perspektiv och dess användningområde i samtiden. Två studiebesök ingår i kursen. Det första till Världskulturmuseet för att studera Gösta Sandbergs samlingar. Och det andra en heldag hos Kerstin Ljungqvist i Dals Rostock.

1

4

5