(English below)

Kolla jobbmailen innan läggdags, vakna upp och scrolla sociala medier, klicka hem ett nytt inköp på väg till jobbet, och samtidigt sippa på en kaffe-to-go. Hela tiden övervakad av en hälso-app. I dagens uppkopplade samhälle har all tid förvandlats till produktionstid – också genom våra beteendemönster genereras information till algoritmerna. Vi arbetar för att kunna konsumera, och konsumerar för att kunna arbeta.

I utställningen Twentyfour Seven sammanförs arbeten av två konstnärer; Tina Umer och Eva-Teréz Gölin. Tillsammans ger de en liten glimt av vad som formar våra beteenden och vår uppfattning om oss själva. Båda arbetena utgår från dagens digitala konsumtionssamhälle men hämtar inspiration från klassiska måleri- och hantverkstekniker.

Tina Umer är född och uppväxt i Koper i Slovenien och är utbildad vid Academy of Fine Arts and Design i Ljubljana, Slovenien och Akademin Valand i Göteborg. Eva-Teréz Gölin är född och uppväxt i Göteborg och är utbildad vid Novia University of Applied Sciences i Finland, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Akademin Valand i Göteborg.

Check your work email before bed, wake up and scroll social media, order a new purchase on the way to work, and at the same time sip on a coffee-to-go. All whilst you are continuously monitored by a health app. In today’s connected society, all time has changed to production time – information is also generated through our behavioral patterns – the algorithms. We work to be able to consume, and consume to be able to work.

The exhibition Twentyfour Seven brings together two artistic practices; Tina Umer and Eva-Teréz Gölin. Together they give a small glimpse of what shapes our behavior, and our perception of ourselves. Their work is based in today’s digital consumer society, whilst drawing inspiration from classical paintings and craft techniques.

Tina Umer was born and raised in Koper, Slovenia and is educated at the Academy of Fine Arts and Design in Ljubljana, Slovenia and Akademin Valand in Gothenburg. Eva-Teréz Gölin was born and raised in Gothenburg and is educated at Novia University of Applied Sciences in Finland, Kungl. Stockholm Academy of the Arts and the Academy Valand in Gothenburg.