Se utställningen ”Från rot till barr ” och ta del av två spännande föreläsningar:

NATUR I FÖR ÄNDRING – FRÅN ISTID TILL DRÖNARE.
Hur har vår skog och natur i södra Sverige uppkommit och påverkats av människan sedan istiden? Vi tar ofta för självklart att det alltid funnits skog och att den skog vi har i dag skall klara framtidens klimatförändringar och samtid igt vara en del i ett hållbart kretsloppssamhälle.

Paus med kaffe och macka

GRAN, VÄRLDENS BÄSTA TRÄD SLAG!?
Alla vi som har snickrat och slöjdat har upplevt att sågat virke blir skevt och krokigt. Nu får vi svaret på vilka granar och träd, som ger skevt och svagt virke.

Harald Säll – skogsägare, lärare och forskare bjuder på en resa från istid till drönare i skogens värld och ger oss en exklusiv inblick i granens värld. Harald Säll är en drivande engagerad lärare och forskare inom ämnesområdet skog & trä på Linnéuniversitetet i Växjö. Som utbildad jägmästare, många års erfarenheter från näringslivet och chef för skoglig forskningsstation brinner Harald för ett hållbart skogsbruk. Den egna skogsfastigheten ger mycket inspiration till samverkan med andra och även att se möjligheter att dra nytta av modern teknik.

Arrangeras av Steneby kulturförening och Skogsstyrelsen