Vilken roll spelar materialet? På vilket sätt förhåller sig materialet till kroppen och kroppen till materialet? Hur förstår vi materialets materialitet i dag?
Årets seminarium To Perform Body utforskar hantverk i förhållande till materialitet ur politiska, historiska och samtida perspektiv.
Vi kommer att diskutera dessa frågor med inbjudna talare, liksom konstens, hantverkets och designens roll i förhållande till materialitet, konstnärlighet och kropp.
Seminariet kommer att ge exempel på konstnärers arbetsprocesser och diskutera begreppet ”materialitet” ur olika perspektiv, utforskningar och praktiker.

To Perform Body är det sjunde seminariet i serien av programmet Textil – Kropp – Rum vid HDK- Valand Campus Steneby.
I år är seminariet ett samarbete mellan Göteborgs universitet HDK – Valand, Konsthantverkscentrum, Mötesplats Steneby och med stöd från Göteborgs Slöjdförening.

Seminariet hålls på engelska.

07:30 Buss avgår från Göteborg
09:45 Registrering på Campus Steneby/ Fika finns
10:15 Introduktion av Karin Gustavsson
10:30 Inger Bergström
11:30 Mingel och bensträckare
12:00 Lunch
13:00 Adrienne Riseley
14:00 Katrine Skovsgaard, uppstart med broderiworkshop, föreläsning
15:00 Kaffe och kaka
15.30 Diskussion med David Carlsson, moderator, fortsätt broderiworkshop
16.30 Buss avgår till Göteborg

Seminarium
Datum: 30 mar 2023
Plats: Samlingssalen, Campus Steneby, Dals Långed
Sista dag för anmälan: 26 mars 2023
Seminariet To Perform Body är gratis men föranmälan krävs på grund av begränsat antal platser. Det kommer att finnas en gratis buss till Dals Långed för dig som reser från Göteborg. Maila tpb@gu.se för att registrera dig och skriv gärna om du vill följa med bussen. Du kommer att få ett bekräftelsemail med alla detaljer.
Vi ber er vänligen att anmäla er så snart som möjligt och senast den 26 mars på tpb@gu.se.

Utvalda talare
Inger Bergström, TO PERFORM SPACE – med en blick på tyg
Adrienne Riseley, konstnärlig lärare
Katrine Skovsgaard, bildkonstnär och forskare

Moderator: David Karlsson, keramikkonstnär och hantverkslärare.

Att ta sig hit
Bussen avgår från Göteborg 07:30 och att vara tillbaka i Göteborg cirka 19:45 (vägbeskrivning kommer att tillhandahållas när du har bekräftat din plats).

Länk till karta via Google maps

Övrigt
En enkel lunch kommer att finnas till försäljning.

Infofolder ( på engelska)

 

IN ENGLISH

What role does the material play? In what ways do material relate to the body and the body to material? How do we understand materiality of materials today?
This year’s seminar To Perform Body explores craft in relation to materiality from political, historical, and contemporary perspectives.
We will discuss these questions with invited speakers, as well as the role of art, craft, and design in relation to materiality, artistry, and body.
The seminar will provide examples of artists’ working processes and discuss the concept of “materiality” from different perspectives, explorations, and praxes

To Perform Body is the seventh seminar in the series by the program Textile Body -Space at HDK- Valand Campus Steneby.
This year the seminar is a collaboration between Göteborgs universitet HDK – Valand, Konsthantverkscentrum, Mötesplats Steneby  and with support from Göteborgs SlöjdföreningThe seminar wil be held in English
Seminar
Date: 30 mar 2023
Location: Samlingssalen, Campus Steneby, Dals Långed
Last day for registration: 26 mars 2023

The seminar To Perform Body is free but pre-registration is needed due to limited number of seats. There will be a free bus to Dals Långed for you who travle from Gotheburg. E-mail tpb@gu.se to register and please write if you want to join the bus. You will receive a confirmation email with all the details.
We kindly ask you to register asap and latest March 26 at tpb@gu.se

Pre-registration

Pre-registration is required. Limited number of places.
PLEASE NOTE! Please wait for confirmation that you have been allocated a place.

About the event

To Perform Body is the seventh seminar in the series by the program Textile Body Space at HDK- Valand Campus Steneby.
This year the seminar is a collaboration between Göteborgs universitet HDK – Valand, Konsthantverkscentrum, Mötesplats Steneby and with support from Göteborgs Slöjdförening

Program

07:30 Bus departs from Gothenburg
09:45 Registration at Campus Steneby/ Coffee available
10:15 Introduction by Karin Gustavsson
10:30 Inger Bergström
11:30 Mingling and leg stretching
12:00 Lunch
13:00 Adrienne Riseley
14:00 Katrine Skovsgaard, start with embroidery workshop, lecture
15:00 Coffee and cake
15:30 Discussion with David Carlsson, moderator, continue embroidery workshop
16.30 Bus leaves for Gothenburg

Featured speakers

  • Inger Bergström, TO PERFORM SPACE – with a gaze upon fabric
  • Adrienne Riseley, Artist teacher
  • Katrine Skovsgaard, Visual artist and researcher

Moderator: David Karlsson, ceramic artist and craft teacher.

Getting here
Bus departures Gotheburg 07:30 and pla t o be back in Gotheburg approximately 19:45  (Directions will be provided upon confirmation of your seat.)
Link to google maps

Other

A simple lunch will be available for sale.

Leaflet in english