Tillfälligheter är ett möte mellan uttrycken hos sex materialbaserade konstnärer; textilkonstnärerna Anni Foglert och Karin Granstrand, och metallkonstnärerna Jonas Olsson, Karolina Hägg, Simon Westling och Beata Alfredsson Grahn.

Gemensamt för de sex konstnärerna är att de alla, på sina egna vis, överlämnar makt åt sina valda material och tekniker. Det kan handla om allt från att rubba materiella maktrelationer eller låta naturen ta över tyglarna till att låta specialutformade verktyg eller till och med artificiell intelligens bestämma formen för ett föremål.

Utställningen arrangeras av Steneby Kulturförening med stöd av Sveriges Konstföreningar.