Vad fint! Om god smak och skönhet.

Vad är god smak? Och vad betyder det? Genom att titta på historiska och samtida exempel på hur konst och design relaterar till skönhet och god smak, syftar denna föreläsning till att bena ut dessa begrepp – och möjligen hitta sätt att förstå vilken plats de har idag.

What is good taste? And what does it mean? By visiting historical and contemporary examples of how art and design has related to beauty and good taste, this lecture seeks to unpick these concepts – and possibly find ways to understand what place they occupy today.

Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist is an art critic, art writer, and junior lecturer in theory at Fine Art, Valand Academy.