Sara Vogel-Rödin, för närvarande verksamhetsledare på Not Quite och projektledare för Glupsk på Dalsland, har tackat ja …