Våra studenter från masterprogrammet Tillämpad konst och formgivning, HDK vid Steneby, Göteborgs universitet ställer ut sina examensarbeten.

Our students from the MFA programme Applied Arts and Design, HDK Steneby, University of Gothenburg show their exam works.

Foto Alvaro Aramburu