Under Stockholm Craft Week kommer alumner från kandidatprogrammet Textil-Kropp-Rum, Lea Norrman Firus och Elliot Pettersson, HDK Valand Campus Steneby att ställa ut på medborgarhuset i Hägerstensåsen. I utställningen ”I och med kroppen” har de medverkande konstnärerna utgått från den egna kroppen och dess relation till omvärlden genom ett antal frågeställningar:
Vad finns för det nedbrytbara alternativ till textilier och hur relaterar de i så fall till den mänskliga kroppen och naturen?
Hur kan relationen till den manliga kroppen diskuteras genom textila material?

Plats: Hägerstensåsens Medborgarhus

Vernissagen äger rum på fredag 7 oktober mellan 17.00 – 19.00
I och med kroppen är en del av Stockholm Craft Week 2022 – för mer info och övriga programpunkter: https://stockholmcraftweek.se/