Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Stenebyskolan ytterligare platser till utbildningen ”Konst, design, hantverk -högskoleförberedande materialbaserad utbildning inom trä, metall, textil”. Utbildningen består idag 84 platser fördelat på sex olika inriktningar. Med ytterligare 16 platser kommer den utveckling av utbildningen vi strävat efter att kunna möjliggöras. Det kan innebära fler inriktningar men också en förändring av de befintliga inriktningarna. Håll utkik på webben fram över för mer information.

Läs myndighetens pressmeddelande.

Vill du veta mer kontakta Utbildningsledare Dag Bjaaland  eller Rektor Jeff Kaller