Prata-sex-bussen, ta-cellprov-bussen, testa-dig-bussen, få-kondområd-bussen, eller helt enkelt SRHR-bussen!

Vår rullande mottagning, SRHR*-bussen, tar vården närmare dig. I bussen kan du träffa barnmorskor och sjuksköterskor som hjälper dig med allt som rör sexuell hälsa. Du behöver inte boka tid – det är bara att kliva på. Besöket kostar inget.

Ungdomsmottagningen i Bengtsfors kommer också att vara med oss och vi kan tillsammans erbjuda studenterna möjlighet till samtal om sexuell hälsa, preventivmedel, testning för könssjukdomar, kondområdgivning, cellprov etc kostnadsfritt.

Bussen står på parkering i anslutning till konsthallen
Öppettider 10-14 , Vi ses!

 

*SRHR står för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter och är en del av de mänskliga rättigheterna. Hälsan handlar om att du ska kunna må bra med och vara säker i ditt sexliv och i din sexualitet. Rättigheterna handlar om att du ska vara den som väljer om du vill ha barn, med vem och hur många barn du i så fall vill ha. Din rätt att älska vem du vill. Och vara den du är.

In english below

Talk sex bus, take cell sample bus, the test-yourself bus, the get-condom-area bus, or simply the SRHR bus!

Our mobile clinic, the SRHR* bus, brings healthcare closer to you. On the bus you can meet midwives and nurses who will help you with all aspects of sexual health. You don’t need to make an appointment – just get on. The visit is free of charge.

The youth clinic in Bengtsfors will also be with us and together we can offer the students the opportunity to talk about sexual health, contraception, testing for STDs, condom advice, cell tests, etc. free of charge.

The bus is located in the parking lot next to the art gallery.
Opening hours 10-14
See you there!

*SRHR stands for Sexual and Reproductive Health and Rights and is part of human rights. Health is about being able to feel good about and be safe in your sex life and sexuality. The rights are about you being the one to choose whether you want to have children, with whom and how many children you want to have. Your right to love whoever you want. And to be who you are.