Fönsterutställning med studenter från Stenebyskolan och HDK-Valand Campus Steneby,kurerat av Linnea Dalstrand / window exhibition with students from Stenebyskolan
and HDK-Valand Campus Steneby, curated by Linnea Dalstrand
Utställare: Linxi Li | Maja Delborn | Charlotte Ewing | Leonardo Perina | Moira Nilsson, Banchao Lu | Maia Hellman | Filippa Moberg | Janet Sjöström