Dalslands Konstförening arrangerar utställningen som presenterar verk av medlemmarna i Dalslands Konstnärsförbund. Vid vernissagen presenteras årets nya medlemmar och några berättar om sitt konstnärskap.

Årets nyvalda medlemmar är: Ewa Adamsdotter Pettersson (Dals Långed), Elisabeth Andersson Lindberg (Åmål), Katarina Aneer (Fengersfors), Lisa Petterson (Edinburgh), Walter Ruth (Göteborg/Bengtsfors), Maria Rygaard Eriksson (Dals Långed) samt Funny Livdotter (Dals Långed). Funny Livdotter har studerat Textil-Kläder-Formgivning på HDK vid Steneby för att sedan ta en masterexamen i fri konst vid Umeå konsthögskola. Vi välkomnar henne tillbaks till Dalsland! Läs mer om medlemmarna här.

Bakgrund Dalslands Konstnärsförbund
Den 28 juli 1935 samlades en konstintresserad skara i Bäckefors skola och där bildades Dalslands Konstförening. En av de drivande var konstnären Alvar Lundin. Dalslands Konstförening och Dalslands Konstnärsförbund har varit tätt lierade från starten. 1957 bildade konstnärerna en fristående sektion inom föreningen, Dalslands Konstförenings Konstnärssektion. 1994 ändrade sektionen namnet till Dalslands Konstnärsförbund.

Konstnärsförbundet har nu 55 medlemmar. Enligt förbundets stadgar kan medlemskap beviljas sökande som har dokumenterat minst tre års seriöst bedriven konstnärlig verksamhet och har djup förankring i landskapet. Varje år visar medlemmarna sina verk i ett 10-tal utställningar arrangerade av Dalslands Konstförening. De mest omtalade utställningarna är de årligen återkommande Sommar- och Höstsalongerna, båda välbesökta och etablerade traditioner i landskapet. På gallerier knutna till landskapets bibliotek visas separatutställningar och vart fjärde år presenteras en jurybedömd Dalslandssalong öppen för alla konstutövare med anknytning till Dalsland.

Sommarsalong20152