The course is aimed at architecture, landscape architecture and design students, and is a collaboration between HDK-Valand Campus Steneby and an external partner.
The objective is to design and construct a small unit of outdoor space together with the members of a rural community. Through the process, the students will get to understand the process of community participatory design and build.

Read More about the Course
In Swedish

Deltagande design och byggande

Kursen riktar sig till studerande eller yrkesverksamma inom arkitektur,
landskapsarkitektur och design och genomförs som ett samarbete mellan HDK-Valand Campus Steneby och en extern partner.
Syftet med kursen är att studenter tillsammans med medlemmar i ett landsbygdsamhälle ska designa, konstruera och bygga en utomhusmiljö. Kursen ska utveckla studenternas förståelse för samhällsdeltagande och kollaborativa arbetsprocesser, inkluderande dialog, design och byggande.

Läs mer om kursen:  Deltagande design och byggande | Göteborgs universitet (gu.se)