Sveriges konstsmidesförening i samarbete med Göteborgs Universitet HDK-Valand Campus Steneby bjuder in till en helg av smide, workshops, föreläsningar och trevlig samvaro i smedjan i Dals Långed.

Program:

Fredagkväll:
18.00 Välkommen in i smedjan och ta en fika, en rundtur i verkstan, smide, mingel, hitta till ditt boende och bastu mellan 19-21.

Lördag:  Alla presentationer och föreläsningar kommer att vara  engelska.
8.30    Frukost
9.15-10.15: Föreläsning och frågestund med Professor Heiner Zimmermann “Blacksmithing in public space”
10.30-12.00 Föreläsning och frågestund med en jurist från KRO, Konstnärernas Riksorganisation, –Juridiska tips i offentliga gestaltningsuppdrag.
Lunch 12.00-13.00
13.00-14.00 “Vart är vi på väg? – workshop om vad vi vill med konstsmidet. Ledd av Mötesplats Steneby.
14.00-15.00 Föreläsning/workshop med Michael Maasing- Historiska infästningsmetoder.
15.00- 15.30  Fika
15.30-17.00 Michael Maasing följer upp föreläsningen med en hands-on workshop.
17.00-21.00 Fri samvaro/ fritt smide av en gemensam skulptur.
18.00-21.00 Middag grillning på Smedplan utanför verkstan.
21.00-sent  Pub

Söndag:
9.00  Frukost
10.00-11.00 Föreläsning med Mathias Wilson- Moderna infästningsmetoder.
11.00-12.00 Mathias Wilson följer upp föreläsningen med en hands-on Workshop.
12.00-13.00  Lunch
Fritt smide/ smedjan är öppen till 15.00 -eller ta en tur till Not Quite och få en rundvandring med Jokum Lind Jensen.

Boka genom att kontakta Lina Söderberg lina.soderberg@hdk.gu.se   Anmälan senast 19 oktober OBS! Anmälan förlängd

Deltagaravgift: 
Studenter 300 kr
Medlem i Sveriges Konstsmidesförening 450 kr.
Icke Medlem 650 kr.

Boka gärna in frukost och lunch med oss lördag och söndag, och uppge om du har särskild kost.
Frukost 50 kr
Lunch 150 kr

Boende: 
Kanal Villan telefon 0531 41116
Campingplats i anslutning till skolan telefon 072 212 6309
Det finns också möjlighet till en gratis, enkel sovplats inomhus på golvet i ett gemensamt rum.

IN ENGLISH

SWEDISH ARTIST BLACKSMITH ASSOCIATION SYMPOSIUM ”FORGED WORK IN PUBLIC SPACE” 28-30 OCTOBER 2022

The Swedish Artist Blacksmith Association in collaboration with Gothenburg University HDK-Valand Campus Steneby welcomes you to a weekend of professional talks, blacksmithing and social activities together in our workshop in Dals Långed.

 

Program
Friday
18.00 Welcome in the workshop with fika, tour in the workshop, mingling, sauna from 19-21, finding your accommodation and free forging.
Saturday
Breakfast 8.30
All Presentations and talks will be in English.
9.15-10.15: Lecture and Q&A by Professor Heiner Zimmermann ”Blacksmithing in Public Space”
Break 15min
10.30-12.00 Lecture and Questions by KRO, The Artists association ofSweden, -Legal basics in public art assignments.
Lunch 12.00-13.00
13.00-14.00 Where are we going? -A workshop about future possibilities in Blacksmithing. Led by Mötesplats Steneby.
14.00-15.00 Lecture/workshop by Michael Maasing­Historical mounting methods
Fika 15.00- 15.30
15.30-17.00 Continuation of lecture/ workshop: Michael Maasing
17.00-21.00 Free time/ free forging or forging parts for a sculpture together.
Dinner 18.00- barbecue outside the workshop.
Pub 21.00-
Sunday
Breakfast 9.00
10.00-11.00 Lecture by Mathias Wilson about modern mounting methods.
11.00-12.00 Mathias Wilson continues his talk with a hands-an Workshop.
Lunch 12.00-13.00
Continue forging; forge is open until 15.00 or take a tour at Not quite by Jokum Lind Jensen.
The End

 

Register with Lina Söderberg latest 19th of October, NB! Registration extended
Symposium Fee:
Students 300 SEK
Members ofThe Swedish Artist Blacksmith Association 450 SEK
Non-Members 650 SEK
Ifyou want to book breakfast and lunch with us saturday and sunday, please Jet us know your diet when you register.
Breakfast 50 SEK
Lunch 150 SEK
Acommodation
Kanal Villan phone +46 53141116
Camping Ground phone +46 72 212 6309
We can also arrange a very basic place to sleep on the floar in a common room for free.