Till dig som är nyantagen, och dig som studerar vidare på Stenebyskolan,

varmt välkommen som studerande vid Stenebyskolan läsåret 2024-2025.Uppropet sker måndagen den 19 augusti 2024 kl. 10.00 i Samlingssalen, Nybygget på Stenebyskolan. Dagen börjar med upprop och presentation av lärarna, samt en kort presentation av Stenebyskolan som helhet. Efter uppropet går ni vidare till respektive utbildning tillsammans med eran klass och lärare. Fotografering för skolkatalog sker samma dag som uppropet, enligt nedanstående schema.

Till dig som studerar ditt första år på Stenebyskolan, så har du fått brev från din lärare via http://yh-antagning.se/. Om du ännu inte ännu läst brevet, så gör det så snart du kan. Där finns information som du behöver innan utbildningen startar. Bifogar en länk med underlag för att signera ett medgivande av bildanvändning enligt GDPR regler. Vi önskar att det är signerat och klart att lämna till oss vid fotograferingen. Länk till medgivandet.

Fotografering:
11:00 YH-utbildningarna: Möbeltapetsering, Finsnickeri, Möbelrestaurering, Gesäll-spec
11:30 KK-utbildningen: Form & Design
12:00 Kläder 13:00 Kläder & Accessoarer
13:30 Trähantverk & Möbelsnickeri
14:00 Objekt & Smyckekonst
14:30 Textil: Konst & Design
15:00 Fördjupningsår

Vi ser alla fram emot att träffa dig!

Niklas Viberg och Frida Berntsson
Rektor och utbildningschef
Stiftelsen Stenebyskolan